Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มหาวิททยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยกย่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีการทำงาน

คณะเทคโนโลยี มหาวิททยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยกย่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีการทำงาน

คณะเทคโนโลยี มหาวิททยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยกย่อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีการทำงานใน มมส. ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการยกย่อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีการทำงานใน มมส. ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้หัวข้อ “เกษียณเกษมสุข” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2563 คือ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้เกษียณอายุราชการ และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในรั้ว มมส. ณ ห้องประชุมชั้น 1 TA201 ชั้น 2 โดยมีบุคลากรเทคโนโลยี และหน่วยงานภายนอกในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวแสดงมุฑิตาจิตและมอบของที่ระลึก ผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความทรงจำแห่งความรักและความอบอุ่น

ภาพ/ข่าว: ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา: คณะเทคโนโลยี มมส

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27ส …