Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกเมล่อนและการจัดจำหน่ายเชิงธุรกิจ

คณะเทคโนโลยี จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกเมล่อนและการจัดจำหน่ายเชิงธุรกิจ

 

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 10 …