Upcoming Events
Home / TECHNO CHANNEL / คณะเทคโนโลยี จัดประกวดส้มตำลีลา งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี จัดประกวดส้มตำลีลา งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวทีกลางงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดม­หาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดการประกวดส้มตำลีลา 150 ปี มหาสารคาม โดยมี นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี รองคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ภาพ / ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
วิดีโอ / ตัดต่อ : พัฒนะ พิมพ์แน่น
เสียงบรรยาย : พัฒนะ พิมพ์แน่น
ผลิตโดย : งานข่าว กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

โครงการ ศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน

รายการ VOICE OF …