Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 34 ปี และโครงการ Big Cleaning day

คณะเทคโนโลยี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 34 ปี และโครงการ Big Cleaning day

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และถวายสังฆทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 34 ปี ในช่วงเช้า วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมพิธีในครั้งนี้ และในช่วงบ่าย คุณพงษ์เทพ เจริญศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีผู้แทนคณบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Big Cleaning day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตคณะเทคโนโลยีได้บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในคณะ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมในหมู่คณะต่อไป

พิธีตักบาตร

 

Big Cleaning Day

ภาพ/ข่าว: ธวัชชัย แฝงลำดวน
ทีมา: คณะเทคโนโลยี มมส

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Computational Biochemistry for Agricultural Application

คณะเทคโนโลยี จั …