Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดย ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานนำบุคลากรคณะเทคโนโลยี ปลูกต้นไม้และแจกอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในกิจกรรมของภาควิชา

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 …