Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน มมส ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน มมส ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561คณะเทคโนโลยีร่วมงาน วันเข้าพรรษา “ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี 2561 ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

กิจกรรมภายในงานมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ซึ่งในปีนี้มีการถวายเทียนพรรษาทั้งหมด 23 วัด ซึ่งเป็นวัดที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยีร่วมถวายปัจจัย จำนวน 4,999 บาท จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา เป็นการเสร็จพิธีถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


ภาพ / ข่าว: ธวัชชัย แฝงลำดวน/งานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนูปกรณ์ คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27 มีนาค …