Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้อง TA401 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี หลังจากนั้นให้นิสิตใหม่แยกพบอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละภาควิชา เพื่อแนะนำหลักสูตร แนะนำวิธีการลงทะเบียน รวมถึงการเรียนการสอน ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วเหลือง-เทา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยีให้การต้อนรับนิสิตใหม่คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยความอบอุ่น

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นัธทวัฒน์ รักสะอาด
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี

 

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …