Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีจัดโครงการบริจาคโลหิต ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

คณะเทคโนโลยีจัดโครงการบริจาคโลหิต ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ฝ่านพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดโครงการบริจาคโลหิต ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ขามเรียง การจัดโครงการในครั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภายในคณะและบุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว: ธวัชชัย แฝงลำดวน

TECHNO CHECK ALSO

โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27 มีนาค …