Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง TA401 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) รายละเอียดกำหนดการดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

พิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561 หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเขียนตำรา หนังสือ”

คณะเทคโนโลยี มห …