Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / กรรมการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) อินโดนีเซีย เดินทางมาเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยี มมส

กรรมการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) อินโดนีเซีย เดินทางมาเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยี มมส

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 คุณสานิตย์ ยืนนาน รองกงสุลกิตติมศักดิ์ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในอินโดนีเซีย เด็นปาซาร์ (บาหลี) และ รองประธานกรรมการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อินโดนีเซีย ได้ให้เกียรติแวะมาเยี่ยมคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมรับนิสิตสาขาสัตวศาสตร์ จำนวน 2 คน เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา เป็นระยะเวลา 4 เดือน ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างเดือน มกราคม-เมษายน 2560

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …