Breaking News
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปี 2558
  • งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557
FRESHY DAY & FRESHY NIGHT TECHNO 57

FRESHY DAY & FRESHY NIGHT TECHNO 57

” ผู้มีปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน “