ขออภัยในความไม่สะดวก!!!

เนื่องจากในขณะนี้เว็บไซต์หลักคณะเทคโนโลยี เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่ หากแก้ไขเสร็จแล้วจะนำขึ้นใช้งานอีกครั้ง ทั้งนี้อาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยี สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของทางคณะได้ที่ server 2 คือ url : techno2.msu.ac.th

สำหรับเว็บไซต์ของคณะที่ยังไม่สามารถทำงานได้ในขณะนี้ ประกอบด้วย

          1. เว็บไซต์หลักของคณะเทคโนโลยี

          2. เว็บไซต์งานบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

          3. เว็บไซต์งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี

          4. เว็บไซต์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

          5. เว็บไซต์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร