80
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมา...
ขอเชิญบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาระบบสาร...
วันที่เพิ่ม 21 กรกฎาคม 2557 อ่าน 30
79
ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะเทคโนโลยี...
ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะเทคโนโลยี ณ จังหวัดกาญ...
วันที่เพิ่ม 18 กรกฎาคม 2557 อ่าน 67
78
NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส จากการประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า : ข้าว มัน...
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอน...
วันที่เพิ่ม 18 กรกฎาคม 2557 อ่าน 65
77
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการทำสลัดและน้ำสลัดเพื่...
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าอบรมหลักสูตรทำสลัดและน้ำสลัดเพื่อการประก...
วันที่เพิ่ม 15 กรกฎาคม 2557 อ่าน 93

 อ่านข่าวทั้งหมด  
News_1405937786.jpg
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557
ขอเชิญบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 ในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 ดังนั้นให้บุคลากรทุกท่านส่งแบบสำรวจเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโล...
ข่าวเด็ด วันนี้ ข่าวฮ็อต
 อ่านข่าวทั้งหมด
News_1404898116.jpg
อบรมการบริหารความเสียงและปัญหาการเบิกจ่ายทางการเงินของคณะเทคโนโลยี ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "จัดโครงการอบรมการบริหารความเสียงและปัญหาการเบิกจ่ายทางการเงินของคณะเทคโนโลยี ประจำปี 2557" โดยมี อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายบริหาร เป...
ข่าวเด็ด วันนี้ ข่าวฮ็อต
 อ่านข่าวทั้งหมด
News_1405415008.jpg
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเ...
ข่าวเด็ด วันนี้ ข่าวฮ็อต
 อ่านข่าวทั้งหมด
News_1405643710.jpg
NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส จากการประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า : ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และปาล์มน้ำมัน ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT) โดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์สดในรายการอีสานวันนี้ ช่วงตรวจสอบข่าวเช้านี้ ในปร...
ข่าวเด็ด วันนี้ ข่าวฮ็อต
 อ่านข่าวทั้งหมด
งานพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่
    กยศ. และทุนสนับสนุน
    ฟอร์มต่างๆ และการขอทุน
งานวิชาการ คณะเทคโนโลยี
    หลักสูตร
    มคอ.3
    มคอ.5
    ปฏิทินการศึกษา
สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754085 เบอร์ภายใน 1800 โทรสาร 043-754086 E-mail : faculty.techno.msu@gmail.com