ประกาศ!!! ช่วงวันหยุดสงกรานต์ วันที่ 13-16 เมษายน 2557 จะมีการปิดอาคารเรียนคณะเทคโนโลยี (หากมีความจำเป็นให้ขออนุญาตก่อนเข้าใช้)   ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ แบบออนไลน์ ได้ที่ : https://www.surveycan.com/survey119584
50
บริษัทเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
กลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศไทยเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถสมัค...
วันที่เพิ่ม 25 เมษายน 2557 อ่าน 32
49
คณะเทคโนโลยี ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำ...
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 คณะเทคโนโลยี ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสาร...
วันที่เพิ่ม 11 เมษายน 2557 อ่าน 105
48
คณะเทคโนโลยี จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ "ประเพณี...
วันที่เพิ่ม 11 เมษายน 2557 อ่าน 153
47
คณะเทคโนโลยี มมส เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย
เมื่อระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2557 คณาจารย์และนิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิท...
วันที่เพิ่ม 8 เมษายน 2557 อ่าน 143

 อ่านข่าวทั้งหมด  
News_1396338002.jpg
ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 รายละเอียดกำหนดการดังเอกสารแนบ คณะเทคโนโลยี วันที่ 9 เมษายน 2557 ณ บริเวณหน้าคณะเทคโนโลยี กำหนดการ 11.30 น. : บุคลากรร่วมลงทะเบียน 12.00 น. : ร่วมรั...
ข่าวเด็ด วันนี้ ข่าวฮ็อต
 อ่านข่าวทั้งหมด
News_1396600989.jpg
คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการเขียนเว็บไซต์เบื้องต้น
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด "โครงการอบรมการเขียนเว็บไซต์เบื้องต้น" เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีความรู้และมีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื...
ข่าวเด็ด วันนี้ ข่าวฮ็อต
 อ่านข่าวทั้งหมด
News_1398408242.jpg
บริษัทเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
กลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศไทยเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถสมัครหรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามที่อยู่ของบริษัทต่างๆ ดังต่อไปนี้ ♦ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานวิ...
ข่าวเด็ด วันนี้ ข่าวฮ็อต
 อ่านข่าวทั้งหมด
News_1397188731.jpg
คณะเทคโนโลยี ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 คณะเทคโนโลยี ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตร...
ข่าวเด็ด วันนี้ ข่าวฮ็อต
 อ่านข่าวทั้งหมด
งานพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่
    กยศ. และทุนสนับสนุน
    ฟอร์มต่างๆ และการขอทุน
งานวิชาการ คณะเทคโนโลยี
    หลักสูตร
    มคอ.3
    มคอ.5
    ปฏิทินการศึกษา
สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754085 เบอร์ภายใน 1800 โทรสาร 043-754086 E-mail : faculty.techno.msu@gmail.com